Όμορφη

Σ ‘αγαπώ όμορφη!
Μου λείπεις
Ma bonnie lass,
Σ ‘αγαπώ!

Σ ‘αγαπώ!
Ma Greek lass,
A miss yi,
Each nicht a sleep.

Σ ‘αγαπώ όμορφη!
Till that time,
We are tigether,
A will look at the moon.

Σ ‘αγαπώ!
Όμορφη,
Σ ‘αγαπώ!
Ma bonnie lass.

A miss those eyes,
and yir lips,
a miss yir smile
yir kiss.

The way you look,
In ma mind,
The thunderstorm,
In the distance.

Σ ‘αγαπώ όμορφη!
Σ ‘αγαπώ!
Μου λείπεις,

© 2013-2016